Pugacheva féregben

Dolgozók Lapja, Petőfi: 8. Alapfokú német társal­gás. Petőfi: 6. Shaw és a muzsika. Feelgood együttes felvételeiből. Hírek, infor­mációk, pugacheva féregben, jó utat! Szerkesztő : Eöri Szabó Zsolt. Szerkesztő : Francek Mukic.

Secondary Menu

Szerkesztő: Ilona Ga­lambos. Olasz —NSZK tévéfilmsorozat. Akárcsak az első két számban, ezúttal is jeles művészek, tudósok vá­logatnak a frissen megjelent vers- és prózakötetek, me­moárok és történelmi mun­kák között. Mustrának most csak annyit, hogy szó lesz — egyebek között — egy Berzsenyi összes verseit tar­talmazó olcsó zsebkönyvről, Illyés Gyula életműsoroza­tának új kötetéről, és bemu­tatjuk a több száz színes és fekete-feWék illusztrációt tartalmazó Kós Károly pugacheva féregben.

Én táncolnék veled. Fiatal búvárok első talál­kozása az Adria élővilágá­val, a régmúlt víz alatti em­lékeivel. Bepillantás a bú­várkodás legfontosabb is­mereteibe. A Szaturnusz két- árbócos vitorláshajó fedél­zetén körbehajózzuk az Ad­ria egyik gyöngyszemét, Hvar szigetét. Ez a hajózás egyúttal a Szaturnusz első expedíciós útja. Bemutatko­zik az első magyar gyárt­mányú búvárhajó. Vígjáték há­rom felvonásban. MŰSOR Osztrák film.

MŰSOR 9. A daloló szülőföld. Hírszerkesztőségi isi. Szombati rejt­vény — riportok, tudósítások zene közben. Pugacheva féregben Ifjúsági tv-játék. Magyar film.

Tételek ahol a kar "Bölcsészettudományi Kar" és a mû dátuma 2015

Amerikai bűnügyi tévéfilmsorozat. Bemutatja: Fekete Gyula. Mezőkeresztes, Sárospatak, Győrffy Kollégium. A szü­letés és a gyermekkor hely­színe, a tanulás és a szel­lemi indíttatás állomása, majd a közösségi élet for­málását vallja a szülőföld­jének Fekete Gyula. Ezekről beszél érzékletesen és elhi­vatottsággal.

Ma­gyar film.

  1. John Grisham től ontja magából úgynevezett regényeit, óta pedig -eredeti foglalkozását odahagyva - kizárólag az írásnak él.
  2. Nincs nyakunkon Sztálin | Beszélő

Egy rendhagyó életút. Puskin pugacheva féregben. Szent Sebestyén mártír! O-korA Jedi visszatér 3-korlopják a ko­porsómat 5 és 1 4 3-kor. A dunai gőzhajózás a. Oszt­rák—Magyar Monarchiában cí­mű képeslap-kiállítás. Első Schlavo svájci festőmű­vész kiállítása. Szentessy László grafikusmű­vész kiállítása. Ide irtózik : I. Kde tartozik: Új­város, Dózsákért, Sárberek, Bánhidal lakótelep.

Alla Pugacheva - Cafe Dancing Lights (Krjuk Edit)

Az 1-es és 2-es gyermek ügye­let helye é3 telefonja azonos a felnőttügyeletével. Ambulancia: V. Szakrendelések: belgyógyá­szat. Baleseti sebészeti Járóbetef­ellátás folyamatosan, a nap min­den órájában, a hét minden napján a Traumatológiai Állo­máson, II.

Fogászat: II. Egyéb szakrendelést a korház osztályain látnak el. Amuuiancia: sz. Fo­gaszal: Varalja u. Ambulancia; az. Gyermekszakreude- ies; Sz. Minden napon 17—b óráig. Gyermekügyeiet: csak am­bulancia Esztergom, kórház gyermekosztálya, Petőfi u.

Film: Dől a lé (Francis Ford Coppola: Az esőcsináló)

Ambulancia: Sz. Szakrendelés: fogá­szat és gyermekgyógyászat Sz. Minden­nap: 17—6 óráig. Ügyeleti szék­hely: Dorog, Május 1.

Leányvár, Nagy­sáp, Ptliscsév, Sárisáp. Komárom és vonzáskörzete. Kisbér és vonzáskörzete. Ügyeleti székhely: Kisbér, Vá­góhíd, Vérteskethelyi út. Ide tartozik : Kisbér, Ászár, Acsteszér, Bakonysárkány. Tata és vonzáskörzete, ügye­leti hely: az ügyeletet ellátó ál­latorvosok lakása, illetve AUat- kórház, Tata. Zsák Olivér, Tata, Fazekas u. Telefon: Tatadr. Muzslai Tibor, Tata, Gesztenyefasor Nagy Imre, Ta­ta, Állatkórház; Csapó u.

Tatabánya és vonzáskörzete, Oroszlány és vonzáskörzete.

A mi apánk, Sztálin, Csak zacskója nincs hozzá, Ezzel a kis mondókával kezdte reggeleit kisded óvodás korában a szerző — és hát ki tudhatta még akkor, mi lesz a vége ennek. Erről aztán másnap reggel megrendült hangon tudósított a rádió, ami akkoriban nem volt egyéb, mint egy lapos papírtányérszerű hangszóró: ott lógott minden rendes szovjet lakás szobafalán, egységesen, hadrendben bömbölve a megszólalásig mindig ugyanolyan bömbölnivalót. Mert tévé akkor nem volt, legfeljebb csak a tényleg nagyon fontos elvtársak és más különleges teremtmények birtokában. Összevontam a szemöldököm.

Ügyeleti székhely: Tatabánya V. Telefon : Tatabánya Ügyelethez tartozó községek : Bököd, Dad. Oroszlány város és Tatabánya város. A Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát, a Komáromi Me­zőgazdasági Kombinát, Kömyei Mezőgazdasági Kombinát és az állami gazdaságok üzemi ál­latorvosi rendszerben látják el munkaszüneti napokon az ügyeletet.

Az ügyelet ideje: a munkaszüneti napok kezdetétől a munkaszünetet követő nap reggel 8 óráig. Tatabánya, Felszabadulás tér Tatabányán pugacheva féregben gyógyszertár nem ügyel. Dorog, Rákóczi o. Kisbér, Batthyány tér 4. Komárom, Klapka Gy. Nyergesújfalu, Kossuth u. Tokodaltáró, József A. Esztergom, Kossuth L. Gyógyszertár, párat­lan héten : Ady Endre o. Oroszlány: kábítószer vásárlás és ár héten: Rá­kóczi u.

Gyógyszertár, páratlan héten : Táncsics H.

Dolgozók Lapja, március ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Egyetértés MgTsz, Tat. A munkakör betöltéséhez technikusi végzettség Eladó a tatabányai Centrum Mázban 1 db norvégpult N— Fizetés tip. Jelentkezés: 2 m. Jelentkezni lehet az iroda igazgatójánál.

Cím: Bábolna, telefon: 34

Érdekesmegbeszélések